Nhũ tương cho sơn nước

Nhũ tương cho sơn nước

Nhũ tương cho sơn nước

Nhũ Tương Sản Xuất Sơn Nước
Nhựa nhũ tương sx sơn nội thất Nhũ tương sx sơn ngoại thất

Nhũ tương dùng cho các sản phẩm sơn nước.

Nhựa nhũ tương sx sơn nội thất
Nhựa nhũ tương sx sơn nội thất
Dùng cho sản xuất sơn nội thất, sơn kinh tế.
- Độ kháng ăn mòn cao;
- Tương hợp tốt với chất tạo màu, ổn định với pigment oxit kẽm;
- Độ kháng nước sớm cao.
Nhũ tương sx sơn ngoại thất
Nhũ tương sx sơn ngoại thất
Là nhũ tương acrylic polymer nguyên chất dành riêng cho các công thức sơn nước ngoại thất. - Độ bóng cao, kháng nước rất tốt, đáp ứng rất tốt với chất làm đặc;
- Tạo màng film liên tục; bám dính tốt với các bề mặt công trình;
- Tương hợp tốt với pigment, độ bền ma sát ướt rất tốt;
- Độ nhạy pH cao.
Nhựa nhũ tương sx sơn kháng kiềm
Nhựa nhũ tương sx sơn kháng kiềm
Là nhũ tương styren acrylic copolymer chuyên dùng cho sơn kháng kiềm.
- Tính kháng nước và kháng kềm cao;
- Nhạy với chất làm đặc;
- Màng phim đây đặn, ổn định nhanh;
- Dễ kết hợp với pigment, độ bền ma sát ướt cao;
- Dễ phối chế, ổn định với vi sinh vật;
- Kém nhạy với các môi trường pH khác nhau.
Nhũ tương sx sơn chống thấm
Nhũ tương sx sơn chống thấm
Là nhũ tương Styren acrylic có độ mềm dẻo, tính kết dính rất cao. Ứng dụng trong phối trộn sơn, vữa chống thấm, trám trét cửa nhôm kính và vết nứt để chống thấm trong công trình xây dựng.
banner mobi