Hồ vải

Hồ vải

Hồ vải

Keo Hồ Vải
Keo hồ cứng cho vải

Keo dùng hồ cứng cho vải

Keo hồ cứng cho vải
Keo hồ cứng cho vải
Keo PVAc dùng hồ cứng cho vải. Tỉ lệ pha nước cao. Tương hợp với nhiều phụ gia dùng cho hồ vải.
banner mobi