Keo dán tổng hợp

Keo dán tổng hợp

Keo dán tổng hợp

Keo Dán Tổng Hợp
Keo dán PVAc

Keo dán tổng hợp PVAc.
 

Keo dán PVAc
Keo dán PVAc
Keo dán dân dụng: dán gỗ, giấy, simili, giấy dán tường.. Có thể pha nước để dễ thi công. Độ dính cao, nhanh khô, dễ bảo quản.
banner mobi